9. května 2024 uspořádala naše škola 21. ročník jarního muzicírování NOTA D. Cílem této akce je podporovat hudební dění na školách, potkávat se s lidmi stejného zájmu, navzájem se inspirovat, získávat zkušenosti, najít nové kamarády, strávit den s tak krásným uměním. Letos se do hudebního sálu Dvořákova gymnázia sjeli zástupci základních a středních škol nejen z Kralup, ale také ze Slaného, ​​Nelahozevsi, ZŠ Dřísy a dalších. Každý účastník získal za své vystoupení diplom a věcnou cenu – Notu D. Všechna vystoupení byla krásná, některá téměř profesionální. Všichni si odnášeli nádherné zážitky, atmosféra v sále byla velmi přátelská a veselá. Za Dvořákovo gymnázium vystoupili: Ema Dymáčková (4.G) – zpěv, Michaela Jurková (5.G) – zpěv a housle, František Šťastný (1.P) – klavír, Emma Galo (4.G) – zpěv a klavír, Karin Pospíšilová (2.G) – zpěv, Marie Jiskrová (2.G) – zpěv, Matěj Lapáček (4.G) – housle, Barbora Lapáčková (2.G) – klavír, zpěv. V neposlední řadě moc děkujeme Veronice Sáblové, Lukáši Mohrmannovi a Alexi Dobošovi z kvinty za pomoc s organizací celé akce. Těšíme se velmi na další ročník, kam všechny zúčastněné školy s nadšením slíbily znovu dorazit.