Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů.

Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává.

Obtížnost úloh je volena tak, aby se mohli zúčastnit i studenti, kteří s matematickými soutěžemi nemají mnoho zkušeností, a přitom si přišli na své i úspěšní řešitelé matematických olympiád. Úspěch většinou nezávisí jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na efektivní týmové spolupráci. V Náboji nejde o bezduchou aplikaci postupů naučených ze školy, úlohy zpravidla vyžadují jistou dávku invence a důvtipu. Úlohy jsou netradiční a pomáhají rozvíjet představivost, logické myšlení, a především zájem o matematiku. Obtížnost příkladů postupně vzrůstá.

V roce 2011 převzala garanci nad kvalitou příkladů Katedra matematické analýzy MFF UK.

Naši studenti ve třech soutěžních týmech reprezentovali školu nejenom svým nadšením a chutí do řešení netradičních úloh, ale i svými výsledky, za které se opravdu nemusí stydět.

https://photos.app.goo.gl/R33DUKtuWVHMJDrB8