můžete shlédnout na propagačním videu o Dvořákově gymnáziu v Kralupech. Získáte informace nejen o nově otevíraných třídách se společenskovědním a přírodovědně-technickým zaměřením.

https://youtu.be/rSd7WA4TJAs