Informace o drobných změnách v rozvrhu

Vzhledem ke změnám v úvazcích několika učitelů se drobně mění rozvrh výuky od 3.12.2018. Aktuální verzi naleznete v aplikaci Bakaláři i na webu školy.

Informace k výdeji obědů ve čtvrtek 6. a 7. hodinu

V rozvrhu má každá třída blokovanou čtvrteční 6. vyučovací hodinu. V tuto dobu se střídají  třídnické hodiny s časem určeným pro schůzky parlamentu, pro doučování, konzultace, na setkání redakční rady, na schůzky k akcím - např. švp, k přípravě DZŠ, informace o sportovních kurzech, informace k maturitám apod. 

Blokace 7. hodiny je pro povinnou přestávku na oběd.

Obědy jsou ve čtvrtek vydávány třídám 1.B, 2.B a 1.G po 4. vyučovací hodině a výuka jim vždy pokračuje posunutou 5. hodinou podle dohody s vyučujícím.

Ostatní třídy chodí při třídnických hodinách na oběd pouze v doprovodu svého třídního učitele (či jeho zástupce) a celá třída najednou.

V době hlášení ředitele školy (12.55-13.10) se obědy nevydávají a žáci jsou ve svých třídách.

Ve schůzkových (netřídnických) dnech  chodí na oběd studenti sami podle rozpisu - dozor bude dohlížet na dodržování časového harmonogramu:

12:35-12:50 7.G, 3.A, 1.A
12:50-13:05 3.B, 4.G, 3.G, 2.G,
13:05-13:20 8.G, 4.A, 4.B
13:20-13:30 6.G, 2.A, 5.G
13:30-14:00 účastníci schůzek 

pozn.: Není důležité dodržet přesně časy, ale pořadí. Studenti nebudou čekat na oběd před jídelnou, ale v jiných prostorách školy.