INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM – "Zkoušky Nanečisto" 5. 2. 2020

Zájemci o zkoušky se dostaví k registraci v přízemí od 7.30 do 7.50, kde zaplatí poplatek ve výši 100 Kč a získají číselný kód důležitý pro vyhlášení výsledků. Prosíme o dochvilnost. Sledujte informační cedule u vchodu do školy.

V 8.00 začne test z českého jazyka (60 minut), od 9.15 do 9.25 bude přestávka, pak následuje test z matematiky (70 minut). V  10.50 odvedou průvodci zájemce na ukázkové hodiny, které končí 11.40. Od 12.00 proběhne v hudebně školy beseda s vedením školy, na které se uchazeči o studium budou moci ptát na vše, co se týká přijímacího řízení a studia na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou.

Program:

7:30-8:00 příchod a registrace

8:00-9:15 český jazyk (test trvá 60 min)

10 min přestávka

9:25-10:50 matematika (test trvá 70 min)

10:50-11:00 setkání s průvodci

11:00-11:40 ukázkové hodiny

12:00 beseda s ředitelem školy v hudebně

Rodiče si mohou vyzvednout své děti od 11.45 a podle svého uvážení s nimi buď navštívit výše zmíněnou besedu, nebo odejít domů.

Rádi také uvítáme rodiče ve studentské kavárně v 1. patře od 8.00 do 12.00.

V době od 8.15 do 11.30 hodin bude možné na sekretariátu školy podávat přihlášky ke studiu, zájemcům též poradíme s vyplněním.

 

Informace k testu:

Zájemci o studium si přinesou svačinu, pohodlné oblečení a obuv, propisovací tužku a rýsovací pomůcky.

Zadávány budou testy Cermatu a vše bude probíhat velmi podobně, jako při ostrých přijímacích zkouškách.

K vybíranému poplatku:

Ten zahrnuje nakopírované testové otázky s listy pro odpovědi, opravu přijímacích zkoušek "nanečisto", zpracování výsledků a jejich zaslání emailem. Výsledné pořadí bude do týdne uveřejněno také na webu školy a od 10. února 2020 do konce měsíce si můžete na sekretariátu školy vyzvednout opravené testy (poté budou skartovány).

INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLY – "Zkoušky Nanečisto" 5. 2. 2020

 

V 8.00 sraz tříd před KASS Vltava v Kralupech, od 8.15 se promítá film Rande naslepo
(111 minut) http://www.kasskralupy.cz/klient-595/kino-178/stranka-5801/film-180599.

 

Dohlížející učitel předá TU seznam účastníků tak, aby TU mohli vybrat 60 Kč / žáka a odevzdat na sekretariátu školy (do pátku 7.2.)

                       

  1. ročníky mají celý den studijní volno s možností individuální konzultace. 3. A a 7.G se zúčastní filmového představení a dále má také studijní volno (od kina odchází samostatně). Domluvte si odhlášení/přihlášení obědů s vedoucí šk. Jídelny.

 

  1. B zajistí kavárnu pro čekající rodiče.

 

Návrat do školy naplánujte na 10.40–10.50, do skříněk v přízemí bude přístup až od 10.45.

Ukázkové hodiny probíhají od 11.00, vyučování 5. hodinu bude v Bakalářích.      

 

středa 5. února 2020

Třída

Dohled v kině + cesta
zpět

Ukázková hodina
11.00-11.40

1.S

Šj Sik - 23

Ze Ja - 21

1.P

Kb

Rob Aj1 Po - 17

Inf Aj 2 Kb - 16

2.A

ZSV Tu - 13

 

3.A

Sik

samostudium

 

4.A

samostudium

samostudium

 

2.B

Vech

Ma Obr - 02

 

3.B

Cz RF, Šg film

Aj sk1 Vech - 42

sk2 RF úklid Cz

4.B

samostudium

samostudium

 

1.G

Vit

Ma Hejný Nvá - 04

 

2.G

Nvá

Aj sk1 Kř - 22

PEK sk2 Kel - 15

3.G

Kc

Fj Vit - 43

Bi Jun - 25

4.G

Jk

Fy Kc - 27

 

5.G

Lul

Ch Ná - 09

Ch Vm - 08

6.G

Fa

Dě Fa - 05

 

7.G

Ho

samostudium

 

8.G

samostudium

samostudium

 

Pohotovost: Kus, Hn, Bou

 

Děkujeme všem žákům školy za spolupráci v ukázkových hodinách a vstřícnost k budoucím spolužákům.