Vážení rodiče, milí žáci,
výuka podle standardního rozvrhu bude v tomto školním roce naposledy ve středu 19.6.2019.


Ve čtvrtek 20.6.2019 se od 8.00 konají třídnické práce v kmenových třídách (dovybrání učebnic, čištění lavic, ...). Od 11.00 se budou vydávat obědy podle rozpisu, potom jdou žáci domů.
čas třída
11.00 3. ročníky SŠ
11.10 2. ročníky SŠ
11.20 1. ročníky SŠ
11.30 4.G a 3.G
11.40 2.G a 1.G


V pátek 21.6.2019 se uskuteční akce Věda na Dvořákově gymnáziu pro žáky naší školy a také pro přihlášené třídy základních škol. Zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni na sobotu 22.6.2019.
V pátek se sejdeme v 8.30 v tělocvičně školy, od 9.00 bude každý žák samostatně navštěvovat stanoviště s vědeckými pokusy a praktickými výstupy, kterých je připraveno více než 20. Akce končí ve 13.30 opět v tělocvičně. Během dopoledne je možný pohyb pouze po areálu školy (budova a zahrada).


Od pondělí 24. do středy 26.6. probíhají Dny za školou - exkurze a výlety na místa, která si žáci mají možnost sami navrhnout tak, aby nabídka aktivit byla co nejrozmanitější a každý si mohl vybrat.

Ve čtvrtek 27.6. bude tradiční Vítání prázdnin - akce, kterou pořádá 3. A. Sejdeme se v 8.30 ve škole sportovně oblečeni. Předpokládaný konec je kolem 13. hodiny.

V pátek 28.6. se sejdeme ve třídách v 8.00 a po rozdání vysvědčení (cca v 9.00) se rozejdeme / rozjedeme domů na prázdniny!

Na poslední týden mají všichni žáci školy obědy odhlášené, zájemci si je musí přihlásit sami (zkontrolujte si v aplikaci Strava).