Harmonogram akce k připomenutí 30. výročí Sametové revoluce

pátek 15. listopadu 8:00 - cca. 14:00

Před začátkem vyučování:

rozdávání trikolór na klopu před budovou školy

Během vyučování:

  • během každé vyučovací hodiny změna v interiéru školy
  • rozvěšování plakátů OF - každou hodiny se situace bude zintenzivňovat
  • psaní revolučních hesel na zdi potažené balicím papírem

9.40 vernisáž výstavy na ČTVERCI (provází slovem G. Junášková, undergroundová poezie M. Měkotová)

Obědy se budou vydávat podle rozpisu v průběhu 4. a 5. hodiny, dohled nad třídou v jídelně mají vyučující, zbytek hodiny probíhá výuka.

Rozpis obědů 15.11.2019
11.20-11.40  8.G, 4.A, 3.A, 2.B
11.50-12.10  1.G, 2.G, 3.G, 4.G, 6.G, 4.B
12.20-12.45  7.G, 5.G, 1.S, 1.P, 2.A

12.45 zahájení 6. hodiny ve třídách:

  • poslech novoročního projevu Václava Havla z roku 1990
  • svolání studentů (účast dobrovolná) na společné zacinkání klíči
  • přesun na jednotlivé programy podle přihlášení
  • nepřihlášení studenti mají výuku/pomoc na zahradě školy:
Rozvrh na 6. hodinu  
třída počet ž. předmět učitel učebna učebna pro začátek 6. hodiny
1. G 8
hrabání listí, sraz před tělocvičnou
Nováková J.,
Hejl M.
zahrada školy
_04
1. P 1 _24
1. S 12 _22
2. B 1 _14
2. A 26 Ch / Bi cv Ná / Br 09/26 09/26
3. A 25 Fy Kc _21 _21
4. G 15 Nj / Šj Ja / Sik 11/43 11/43
5. G 13 Lul _01 _01
6. G 17 It Kb _17 _16 a _17
7. G 14 TV Kz _51 čtverec před tělocvičnou

Výuka 7., 8., 9. hodinu dále pokračuje podle rozvrhu v Bakalářích.

 

Programy, na které se přihlásili studenti:

Promítání trezorových filmů

V průběhu dané doby se promítne film v období komunismu zakázaný. Filmy jsou vybrány tak, aby vykreslovaly pocity lidí. Po každém filmu bude následovat krátká diskuze - shrnout si, co má snímek vyjadřovat, jak na tebe působil, jak se liší prostředí v porovnání s dnešní dobou, … 

1. Ucho

Komorní psychologické drama o ministrovi a jeho ženě, kteří zjišťují, že jejich dům je odposloucháván Státní bezpečností. Film Jana Procházky a Karla Kachyni z roku 1970 patřil k těm zapovězeným titulům, které ležely na dně pomyslného trezoru vůbec nejhlouběji. Jednak proto, že jméno spisovatele Jana Procházky se nesmělo veřejně vyslovit, jednak proto, že film s přibývajícím časem kupodivu stále nabíral na aktuálnosti. 

2. Spalovač mrtvol

Pan Kopfrkingl pracuje v krematoriu, je šťastně ženat a má dvě děti. Nastupující nacistický režim v něm probudí neskonalou touhu po moci a Koprfingl se nezastaví před ničím. Ačkoliv je příběh namířen proti nacistům, komunisté v něm viděli podobnost se svým režimem a zakázali ho promítat.

3. Žert

V padesátých letech byl Ludvík vyloučen z Komunistické strany kvůli politickému žertu. Po patnácti letech osnuje svojí pomstu všem, kteří ho obvinili. Natočeno podle stejnojmenné předlohy Milana Kundery. Film získal několik ocenění v zahraničí, ale u nás se směl promítat až po revoluci. 

7. Pasiáns 

Televizní hra Jiřího Hubače z roku 1969 vytváří modelový obraz totalitního systému. Autor zde rozehrál příběh šesti mužů a jedné ženy, kteří při prohlídce podzemní části starého paláce zjistí, že jsou tu zavřeni, že odtud není návratu. Dá se tu přežít, ale je pouhé přežívání život? Tuto otázku si klade každý z nich, jen odpovědi se liší. Vedení skupiny se zmocní průvodce, který je ztělesněný typ diktátora. V mezní fantaskní situaci se během doby prověřují charaktery dalších, vzájemně neznámých lidí. Mistrovské ztvárnění situace bezvýchodnosti a morální pasivity způsobilo, že tato hra byla normalizační televizí zakázána a premiéry se dočkala až po jedenadvaceti letech v roce 1990.

Besedy

8. Příchod revoluce na DG a v Kralupech

Zajímalo tě někdy, jak vypadala naše škola před rokem 89? Pokud ano, tato beseda bude přesně pro tebe. Pod vedením jednoho tehdejšího studenta a jednoho pedagoga se dozvíš, jaké to asi bylo zde v té době studovat. Dvořákovo gymnázium se totiž za více než 90 let své existence ohromně změnilo a jeden z dramatických zvratů nastal i ve chvíli, kdy vysokoškolští studenti vyšli na pochod z Albertova. Ve škole se v následujících dnech vedly nebezpečné diskuze…

I v našem městě se po Sametové revoluci děly závratné změny. Novým starostou Kralup se v té době stal pan Pavel Rynt. Ten se z tohoto úřadu následně snažil dlouhá léta měnit tvář města z průmyslového dělnického centra na prosperující moderní místo pro život. Tuto situaci a mnohé další popíše v této besedě.

Vede: prof. Junášek a prof. Plecháček, pan Rynt, porevoluční starosta města

12. Události roku 1989 a období komunismu okem historičky

Co se stalo v roce 1989? Pevně věřím, že to víš. Jen málokdo z nás, studentů střední školy, je ale schopno popsat podrobněji tehdejší situaci. Hold se v dnešní době na výuku moderních dějin už tolik nehledí. V této přednášce se ti ale vše osvětlí. Přednášet přijede historička z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. A neboj se, nebude se jednat o nudné povídání od osmdesátileté stařenky…

Vede: paní Andělová

13. Skautská lilie - zvadlá a pošlapaná 

Někdy mě až překvapí, kolik studentů naší školy chodí do Skauta. Ne vždy to však bylo tak růžové. Skaut a mnoho jiných mládežnických organizací té doby byl omezen, kontrolován a často také zcela zakázán. I přesto se nalezli lidé, kteří se tomu vzepřeli a nadále působili pod praporci Skautské lilie. Jedním z nich byl i pan Luděk Bartoš. Připravte se tedy na dramatické vyprávění o strachu, vzdoru i nadějích. 

Vede: pan Bartoš

Program Místnost Přihlášeno Učitelský garant Pořadatel Třída
1 Ucho 04 20 Vitochová Vaněk 6.G
2 Spalovač mrtvol (1) 22 32 Mára Lukáš 2.B
2 Spalovač mrtvol (2) 23 33 Honický Žambůrková 6.G
3 Žert 03 20 Láchová Glogas 2.B
7 Pasiáns 06 12 Kellerová Štropová 3.G
8
Beseda - DG + Kralupy
12
11
Junášek, Plecháček
Berkiová 1.S
Sabolčíková 5.G
Nela 4.G
Buksa 2.G
Prosecký 3.G
12
Přednáška - historička
H
36
Obručníková
Mašková 6.G
Doboš 2.G
13
Přednáška - skaut
27
17
Šenová
Sitař 6.G
Zmátlík 7.G