Kdo je Narr, Guller, Schantle? To jsou jména postav německého masopustu podobně jako u nás Medvěd, Šiml nebo Smrt. Letos jsme se během pobytu v Rottweilu mohli blíže seznámit s německými tradicemi. Hlavním tématem našeho zájmu byl právě masopust neboli Fastnacht tak, jak se slaví právě v jihoněmeckém Rottweilu. Zde je to hlavní událost roku, průvodu masek se účastní snad každý obyvatel města a další tisíce návštěvníků přihlíží. Účastníci si nasazují dřevěné ručně vyráběné masky a oblékají tradiční kostýmy. Během průvodu pak na sebe upozorňují hopsáním a zvoněním díky velkým zvoncům připevněným na oblečení. V místním muzeu nám byla tato tradice velmi zajímavě popsána a vysvětlena, studenti si mohli vše nejenom prohlédnout, ale vyzkoušeli si i dřevěné masky nebo pás se zvonci. 

Během naší návštěvy v Německu jsme toho ale zažili mnohem více. Tento region je spjat s výrobou automobilů, o čemž jsme se mohli přesvědčit v muzeu Mercedes-Benz ve Stuttgartu. Česká a německá historie se nám pak propojila v Kostnici při návštěvě Husova domu. Celý týden jsme si moc užili.

Velice děkujeme hostitelským rodinám, našim novým německým kamarádům, kolegům z Leibnizova gymnázia v Rottweilu a v neposlední řadě i programu Erasmus+.