Studenti 3.G v doprovodu profesorek Lulkové a Sakalové se v pondělí 28. 5. vydali na výlet do Prahy. Cílem naší exkrurze se stal Pražský hrad. Tento výlet byl pro nás jistě přínosný jak do dějepisu, tak do občanské výchovy.

Prohlédli jsme si Pražský hrad i zevnitř, katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha, Zlatou uličku, Daliborku a Starý královský palác.

Nakonec jsme dorazili do Jízdárny Pražského hradu, kde jsme zhlédli výstavu ke stoletému výročí Československa/ Doteky státnosti. Dozvěděli jsme se spoustu informací o prezidentech, historii vlajky, hymny, odznaků a mnoho dalších zajímavostí. Tento výlet se i přes parné počasí velice povedl a všichni jsme si ho užili.                                                         Karolína Hollá, Anežka Zajícová, 3G