Studenti a studentky 1. ročníku obchodní akademie v dubnu a v květnu opět strávili výuku ekonomiky mimo školu. Absolvovali dvě exkurze - první do firmy C connect, s. r. o., Velvary a druhou do firmy Aero, a. s., Vodochody. V obou firmách se seznámili s vlastní výrobou, t.zn. s výrobou dílů pro automobilový průmysl nebo s výrobou letadel. Hlavním cílem exkurzí bylo samozřejmě získat informace z ekonomické oblasti . A tak se mohli studenti dozvědět více o skladování, nakupování strojů, odměňování pracovníků nebo dodržování bezpečnosti práce. Nejzajímavější bylo vyprávění jednoho ze zakladatelů firmy C connect o počátcích jejich podnikání.

Děkujeme pracovníkům obou firem za to, že se nám věnovali. Zároveň děkujeme rodičům a prarodičům studentů prvního ročníku, že nám pomohli exkurze zorganizovat.

Šárka Hrušovská

vyučující ekonomických předmětů