V úterý 8. ledna se vydali studenti 3. a 4. ročníků v rámci výuky společensko-vědního semináře na exkurzi do Židovského muzea v Praze. Po prohlídce Starého židovského hřbitova, Staronové a Klausovy synagogy se zúčastnili programu Badatel. Studenti ve skupinách zpracovali témata, jako je Běh života, Židovská domácnost, Šabat, Židovská svatba a Pesach. Své poznatky doplněné o různé pomůcky a rekvizity pak prezentovali svým spolužákům.

Foto: https://photos.app.goo.gl/mHD6pbKBcm4YRxAM6