3. září – Piknik na zahájení školního roku, 4. září – třídnické práce a 5. září – exkurze do Kutné Hory. Takový byl start do nových školních měsíců pro 2.A a 6.G. V Kutné Hoře si studenti doplnili znalosti o středověkém kutání stříbra. Nejprve jsme ovšem navštívili chrám sv. Barbory, kde zaujal zejména pohled z empory do hlavní lodi a originální "haviřské" fresky. Pak už následoval hlavní bod programu: prohlídka Českého muzea stříbra s návštěvou středověkého dolu. Helmy, čelovky, bílé pláště, sestup do hloubky více než 200 schodů a procházka 800 m chodeb, to vše nám přiblížilo, jak se asi museli cítit horníci při práci. Že to nebylo nic lehkého, dokládá obrázek, kde vidíte, jak vypadalo středověké horní dílo, když havířům zhasla svíčka v kahanu.