Milí studenti,

už tradičně pro vás sexta pořádá DG Point! Možnost zkusit si prezentovat „na ostro“. Snažíme se vám celou tuto záležitost co nejvíce zjednodušit, nejen proto, že vás máme rádi, ale i proto, že to máte povinně.

Na prezentace máte čas v hodinách IT. Prezentační týmy mají maximálně 3 členy, mohou mít samozřejmě méně, ale hodnoceni budete stejně. Vaše výsledná práce musí mít mezi 3–6 minutami. Na prezentování se musí podílet všichni členové týmu.

Hotová by prezentace měla být do 30. 3., kdy ji odevzdáte organizačnímu týmu. To ale neznamená, že na ní nemůžete nadále pracovat. Jde pouze o to, abychom mohli zkontrolovat její funkčnost a připravili harmonogram.

Osudný den přichází 6. 4., kdy prezentují třídy 1. S a 1. P. V úterý 7. 4. se porotě předvede 2. G a nakonec ve středu 8. 4. i 5. G. Finále proběhne vždy tentýž den a výherci jednotlivých kategorií si odnesou odměnu v podobě nějaké sladkosti atp…

Máte na výběr z 5 témat:
1. dokonalý podvod
2. svět za 500 let
3. ...a tak jsem skončil tady
4. umění nepropadnout
5. "Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu."

Budete hodnoceni na základě vašich jazykových dovedností, verbálního i neverbálního projevu. Samozřejmě se bude hodnotit i to, jak jste se popasovali s tématem, grafikou a informatickou stránkou věci. Při tvorbě prezentace si proto dejte pozor na korektnost zdrojů či typografii.

Doufáme, že si DG Point co nejvíce užijete, i přes povinnou účast! Máte-li nějaké otázky, obraťte se na někoho z 6. G, ideálně na ty, kteří vám posílali tolik mailů s předmětem DG Point. Ty doufám všichni poctivě čtete, a pokud ne, doporučuji to. Budeme vás nadále informovat s jakýmikoli dodatky či změnami.

– organizační tým 6. G