Ve středu 5. února 2020 se koná letos již druhý Den otevřených dveří.

Začíná "zkouškami nanečisto", po nichž mohou zájemci navštívit ukázkové hodiny různých předmětů podle svého výběru a nakonec se setkají na besedě s vedením školy a zástupci studentského parlamentu, kde jim budou zodpovězeny všechny otázky týkající se studia i života na naší škole. 

Přijímací "zkoušky nanečisto" se budou konat v budově školy na Dvořákově nám. 800 v Kralupech nad Vltavou.

Návštěvníci se dostaví k registraci v přízemí v 7.30, kde zaplatí poplatek ve výši 100 Kč a získají číselný kód důležitý pro vyhlášení výsledků. V 8.00 začne test z českého jazyka (60 minut), od 9.15 do 9.25 bude přestávka, pak následuje test z matematiky (70 minut). V  10.50 odvedou průvodci zájemce na ukázkové hodiny, které končí 11.40. Od 12.00 proběhne v hudebně školy beseda s vedením školy a studentským parlamentem, na které se uchazeči o studium budou moci ptát na vše, co se týká přijímacího řízení, studia i volnočasových aktivit na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou.

Program:

7:30-8:00 příchod a registrace
8:00-9:10 český jazyk (test trvá 60 min)
10 min přestávka
9:20-10:40 matematika (test trvá 70 min)
10 min přestávka
10:50-11:40 ukázkové hodiny
12:00 beseda s ředitelem školy a studentským parlamentem v hudebně

Rodiče si mohou vyzvednout své děti od 11.45 a podle svého uvážení s nimi buď navštívit výše zmíněnou besedu nebo odejít domů.

Rádi také uvítáme rodiče ve studentské kavárně.

Informace k testu:

Zájemci o studium si přinesou svačinu, pohodlné oblečení a obuv, propisovací tužku a rýsovací pomůcky.

Zadávány budou testy Cermatu a vše bude probíhat velmi podobně, jako při ostrých přijímacích zkouškách. Ke "zkouškám nanečisto" je nutné se přihlásit přes formulář https://forms.gle/m4wZMcvbyWb9haBQ7 nejpozději do  28. 1. 2020 nebo naplněním kapacity 200 míst.

K vybíranému poplatku:

Ten zahrnuje nakopírované testové otázky s listy pro odpovědi, opravu přijímacích "zkoušek nanečisto", zpracování výsledků a jejich zaslání emailem. Výsledné pořadí s kódy zájemců bude do týdne uveřejněno také na webu školy a od 10. února 2020 do konce měsíce si můžete na sekretariátu školy vyzvednout opravené testy (poté budou skartovány).

Andrej Plecháček, ředitel školy