Ve středu 5. února 2020 se koná letos již druhý Den otevřených dveří.

Začíná "zkouškami nanečisto", po nichž mohou zájemci navštívit ukázkové hodiny různých předmětů podle svého výběru a nakonec se setkají na besedě s vedením školy a zástupci studentského parlamentu, kde jim budou zodpovězeny všechny otázky týkající se studia i života na naší škole. 

Přijímací "zkoušky nanečisto" se budou konat v budově školy na Dvořákově nám. 800 v Kralupech nad Vltavou.

Návštěvníci se dostaví k registraci v přízemí v 7.30, kde zaplatí poplatek ve výši 100 Kč a získají číselný kód důležitý pro vyhlášení výsledků. V 8.00 začne test z českého jazyka (60 minut), od 9.15 do 9.25 bude přestávka, pak následuje test z matematiky (70 minut). V  10.50 odvedou průvodci zájemce na ukázkové hodiny, které končí 11.40. Od 12.00 proběhne v hudebně školy beseda s vedením školy a studentským parlamentem, na které se uchazeči o studium budou moci ptát na vše, co se týká přijímacího řízení, studia i volnočasových aktivit na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou.

Program:

7:30-8:00 příchod a registrace
8:00-9:10 český jazyk (test trvá 60 min)
10 min přestávka
9:20-10:40 matematika (test trvá 70 min)
10 min přestávka
10:50-11:40 ukázkové hodiny
12:00 beseda s ředitelem školy a studentským parlamentem v hudebně

Rodiče si mohou vyzvednout své děti od 11.45 a podle svého uvážení s nimi buď navštívit výše zmíněnou besedu nebo odejít domů.

Rádi také uvítáme rodiče ve studentské kavárně.

Informace k testu:

Zájemci o studium si přinesou svačinu, pohodlné oblečení a obuv, propisovací tužku a rýsovací pomůcky.

Zadávány budou testy Cermatu a vše bude probíhat velmi podobně, jako při ostrých přijímacích zkouškách. Ke "zkouškám nanečisto" je nutné se přihlásit přes formulář nejpozději do  28. 1. 2020 nebo naplněním kapacity 200 míst. Děkujeme za Váš zájem, ale kapacita je již letos naplněna.

K vybíranému poplatku:

Ten zahrnuje nakopírované testové otázky s listy pro odpovědi, opravu přijímacích "zkoušek nanečisto", zpracování výsledků a jejich zaslání emailem. Výsledné pořadí s kódy zájemců bude do týdne uveřejněno také na webu školy a od 10. února 2020 do konce měsíce si můžete na sekretariátu školy vyzvednout opravené testy (poté budou skartovány).

Andrej Plecháček, ředitel školy