Vánoční dobrý skutek

Letošní Vánoce proběhla ve třídě 2.A sbírka na podporu dětského domova v Kralupech nad Vltavou. S návrhem na podílení se na financování sponzorského daru (v podobě vánočního cukroví pro celý dětský domov) celá třída souhlasila a vybráno bylo něco přes 1000 korun. Dohromady i s příspěvky dalších dvou dobročinných sponzorů, a také třídní paní profesorky Renaty Novákové, tak bude dětskému domovu darováno přes 3 kg cukroví. I zdánlivá drobnost dokáže pomoct tolika lidem.

2.A