Ve středu 6. února 2019 se koná letos již druhý Den otevřených dveří.

Začíná zkouškami nanečisto, po nichž mohou zájemci navštívit ukázkové hodiny různých předmětů podle svého výběru a nakonec se setkají na besedě s vedením školy, kde jim budou zodpovězeny všechny otázky týkající se studia na naší škole.

Přijímací zkoušky "nanečisto" se budou konat v budově školy na Dvořákově nám. 800 v Kralupech nad Vltavou.

Návštěvníci se dostaví k registraci v přízemí v 7.30, kde zaplatí poplatek ve výši 100 Kč a získají číselný kód důležitý pro vyhlášení výsledků. V 8.00 začne test z českého jazyka (60 minut), od 9.15 do 9.25 bude přestávka, pak následuje test z matematiky (70 minut). V  10.50 odvedou průvodci zájemce na ukázkové hodiny, které končí 11.40. Od 12.00 proběhne v hudebně školy beseda s vedením školy, na které se uchazeči o studium budou moci ptát na vše, co se týká přijímacího řízení a studia na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou.

Program:

7:30-8:00 příchod a registrace
8:00-9:15 český jazyk (test trvá 60 min)
10 min přestávka
9:25-10:50 matematika (test trvá 70 min)
10:50-11:00 setkání s průvodci
11:00-11:40 ukázkové hodiny
12:00 beseda s ředitelem školy v hudebně

Rodiče si mohou vyzvednout své děti od 11.45 a podle svého uvážení s nimi buď navštívit výše zmíněnou besedu nebo odejít domů.

Rádi také uvítáme rodiče ve studentské kavárně.

Škola bude otevřena též od 16 do 18 hodin, v 17.30 se bude konat další beseda pro zájemce o studium a jejich rodiče.

Informace k testu:

Zájemci o studium si přinesou svačinu, pohodlné oblečení a obuv, propisovací tužku a rýsovací pomůcky.

Zadávány budou skutečné dosud nepublikované testy Cermatu a vše bude probíhat velmi podobně, jako při ostrých přijímacích zkouškách. Ke zkouškám "nanečisto" je nutné se přihlásit přes formulář https://goo.gl/forms/VakSsqN5narzr7PK2 nejpozději do  28.1.2019 nebo naplněním kapacity 200 míst.

K vybíranému poplatku:

Ten zahrnuje nakopírované testové otázky s listy pro odpovědi, opravu přijímacích zkoušek "nanečisto", zpracování výsledků a jejich zaslání emailem . Výsledné pořadí bude do týdne uveřejněno také na webu školy a od 11. února 2019 do konce měsíce si můžete na sekretariátu školy vyzvednout opravené testy (poté budou skartovány).

Andrej Plecháček, ředitel školy