Harmonogram pro přípravu akcí na Dny za školou 2019

Čas
V první fázi se budou navrhovat a přihlašovat zájezdy, které vyžadují včasnou přípravu.
V druhé fázi všechny ostatní aktivity.

Lidé
Akce nabízejí studenti i učitelé.

Termíny
1. fáze - akce vyžadující včasnou přípravu
od 15.11. bude spuštěn web pro DZŠ 2019
15.–30.11. zapisují studenti návrhy na akce, které vyžadují náročnou přípravu (např. zahraniční zájezdy s CK)
21.–30.11. se učitelé stávají garanty studentských akcí, nebo navrhují vlastní akci
6.–13.12. přihlašování studentů na akce (od 6.00 hod)

2. fáze - ostatní akce
1.1.–28.2. zapisují studenti návrhy na akce
21.1.–28.2. se učitelé stávají garanty studentských akcí, nebo navrhují vlastní akci
11.3.–31.3. přihlašování studentů na akce

web na DZŠ http://dnyzaskolou-dg.aspone.cz

Shrnutí:
1. Zaregistrujte se na webu
2. Přihlaste se
3. Navrhněte vlastní akci (studenti i učitelé - stručný popis, jen odhad ceny)
3. Garantujte studentskou akci (učitelé)
4. Přihlaste se na nabízenou akci (studenti)