Aktuálně:

Výuka ve škole pokračuje od 14. 2. 2022.
V pátek 18. 2. 2022 je ředitelské volno a Den otevřených dveří pro zájemce o studium, konají se Zkoušky nanečisto.

Testování a protiepidemická opatření  od 14. 2. 2022

1) V týdnu od 14.-18. 2. 2022 probíhá testování ve stejném režimu jako před prázdninami. Netestují se osoby, které se prokáží negativním výsledkem PCR testu (ne starší 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší 24 hodin), a dále osoby, které se prokáží pozitivním PCR testem (ne starším 30 dnů).

2) Do 18. 2. 2022 je stále omezen počet účastníků v případně hromadných akcí.

3) Nošení roušek/respirátorů  je povinné ve společných prostorách školy. Při výuce žáci a očkovaní učitelé roušky/respirátory nosit nemusí.

Změny od 19. 2. 2022

1) Od 19. 2. 2022 končí testování žáků a zaměstnanců ve školách.

2) Končí povinnost školy nahlašovat pozitivně testované žáky a zaměstnance.

3) Končí povinnost zákonných zástupců a zletilých žáků nahlašovat škole  pozitivní výsledek testu.

4) Pravidla pro nošení ochranných prostředků zůstávají ve stejném režimu:

 • Respirátory/roušky se nosí ve všech společných prostorách školy.
 • Žáci nemusí mít nasazen respirátor/ roušku při výuce.
 • Očkovaní učitelé nemusí mít nasazen respirátor/roušku  při výuce (minimálně 14 dnů po skončení a maximálně 270 dnů po skončení očkovacího schématu nebo po posilovací dávce).

5)  KHS nebude nařizovat karanténu v případě kontaktu s osobou, která měla pozitivní výsledek testu na covid.

Celé znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, s účinností od 10. 2. 2022 a 19. 2. 2022, naleznete na www.mzcr.cz.

 

Ke zdárnému průběhu testování a zejména výuky, je zapotřebí, aby žáci dodržovali následující pravidla:

 1.  v testovací dny přicházejí žáci  do školy tak, aby mohlo být testování zahájeno v učebně v 7.45 hodin, 
 2. pokud žákům určité třídy začíná výuka později než 1. vyučovací hodinu, probíhá testování v průběhu hodiny, která předchází hodině, kdy jejich výuka začíná,
 3. v testovací den  mají žáci  nasazen respirátor/roušku od příchodu do školy až do ukončení testování, tzn. i v učebně,
 4. v případě, že žák chyběl v termínu testování své třídy, hlásí se a testuje u paní školnice ihned po příchodu do školy,
 5. v případě pozitivního výsledku RT-PCR testu je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen bezodkladně nahlásit tuto skutečnost škole.

 Konkrétně v pondělí 14. února se bude testovat školními Ag testy takto:

 • učitelé, kteří budou od 7.45 testovat:  7.00-7.35 (dohlíží Š. Hrušovská ve sborovně)

 • ostatní učitelé ihned po příchodu do práce (dohlíží R. Měkotová v keramice)

 • žáci v učebnách podle rozvrhu/suplování:

  • 1. S skupina Aj2 se bude testovat v 9.20 v 08, dohlíží P. Klozová
  • 5.G v učebně 23, dohlíží Mára, Kellerová
 • R. Kneblík má pohotovost (v 7.45 otestovaní ve sborovně a připraveni pomoci s testováním, nahradit učitele…)
 • kuchařky ihned po příchodu do práce (dohlíží Z. Štefková)

 • uklízečky ihned po příchodu do práce (dohlíží R. Měkotová v keramice)

 • sekretariát ihned po příchodu do práce (dohlíží  R. Měkotová v keramice)

 

Testování žáků začíná v 7.45, aby po 8. hodině mohla začít výuka. Je nutné, aby žáci dodržovali tato pravidla:

 • před vstupem do školy si nasadí respirátor a nesundají ho do ukončení testování s negativními výsledky v celé třídě,

 • po vstupu do školy si dezinfikují ruce,

 • urychleně se přezují u skříněk,

 • jdou do třídy, sednou si do lavice a vyčkají na příchod učitele a začátek testování.

Testování probíhá podle platné metodiky, při testování větráme, poté dezinfikujeme lavice.

Používáme Ag testy:

Sejoy https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/sejoy-navod-k-pouziti-cj.pdf
Singclean https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/testovani-letak-singclean.pdf
Genrui https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/Genrui-letak.pdf

Výskyt pozitivního výsledku Ag testu se okamžitě hlásí u ZŘ okamžitě. (Žák dostane potvrzení jako žádanku na PCR test.)

Vyplněné seznamy a zbylé testy se odevzdávají u ZŘ až po 1. vyučovací hodině.