Aktuálně:

 • 5.G a 6.G má distanční výuku v pondělí 24. ledna 2022
 • 1. G má distanční výuku v pondělí 24. a v úterý 25. ledna 2022
 • 2. G má distanční výuku od pondělí 24. do středy 26. ledna 2022

Od 17. ledna 2022 už probíhá antigenní testování všech žáků a zaměstnanců jen 1x v týdnu, a to vždy v pondělí.

Ke zdárnému průběhu testování a zejména výuky, je zapotřebí, aby žáci dodržovali následující pravidla:

 1.  v testovací dny přicházejí žáci  do školy tak, aby mohlo být testování zahájeno v učebně v 7.45 hodin, 
 2. pokud žákům určité třídy začíná výuka později než 1. vyučovací hodinu, probíhá testování v průběhu hodiny, která předchází hodině, kdy jejich výuka začíná,
 3. v testovací den  mají žáci  nasazen respirátor/roušku od příchodu do školy až do ukončení testování, tzn. i v učebně,
 4. v případě, že žák chyběl v termínu testování své třídy, hlásí se a testuje u paní školnice ihned po příchodu do školy,
 5. v případě pozitivního výsledku RT-PCR testu je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen bezodkladně nahlásit tuto skutečnost škole.

 Další informace k testování:

 1. Žák nemusí podstoupit testování ve škole, pokud se prokáže negativním výsledkem RT-PCR testu, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami, nebo negativním výsledkem rychlého antigenního testu (RAT), který absolvoval nejdéle před 24 hodinami. Testy musí provést poskytovatel zdravotních služeb.
 2. Žák, který se nepodrobí testování nebo se neprokáže negativním výsledkem testů (viz výše), po celou dobu pobytu v budově školy nebo ve venkovním prostředí musí nosit ochranný prostředek dýchacích cest a dodržovat další pravidla stanovená mimořádným opatřením.
 3. Režim "test to stay" znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledků konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka. Do doby zjištění výsledků konfirmačního RT-PCR testu nosí po celou dobu výuky ochranu dýchacích cest a dodržují další pravidla podle mimořádného opatření (necvičí, nezpívají, obědvají odděleně).

Celé znění Informací k testování od 3. 1. 2022 vydané MŠMT naleznete na webu školy v článku Informace k zahájení roku 2022

a na webu MŠMT https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/, shrnutí pravidel je v příloze tohoto článku.

Konkrétně v pondělí 24. ledna se bude testovat školními Ag testy takto:

 • učitelé, kteří budou od 7.45 testovat:  7.00-7.35 (dohlíží A. Plecháček ve sborovně)

 • ostatní učitelé ihned po příchodu do práce (dohlíží R. Měkotová v keramice)

 • žáci v učebnách podle rozvrhu/suplování:

  • 5. G, 6. G a 1. G se budou testovat v 7.45 první den po návratu z distanční výuky
  • 7. G v uč. 14 dohlíží G. Turýnská
 • M. Mára a L. Němcová mají pohotovost (v 7.45 otestovaní ve sborovně a připraveni pomoci s testováním, nahradit učitele…)
 • kuchařky ihned po příchodu do práce (dohlíží Z. Štefková)

 • uklízečky ihned po příchodu do práce (dohlíží R. Měkotová v keramice)

 • sekretariát ihned po příchodu do práce (dohlíží  R. Měkotová v keramice)

 

Testování žáků začíná v 7.45, aby po 8. hodině mohla začít výuka. Je nutné, aby žáci dodržovali tato pravidla:

 • před vstupem do školy si nasadí respirátor a nesundají ho do ukončení testování s negativními výsledky v celé třídě,

 • po vstupu do školy si dezinfikují ruce,

 • urychleně se přezují u skříněk,

 • jdou do třídy, sednou si do lavice a vyčkají na příchod učitele a začátek testování.

Testování probíhá podle platné metodiky, při testování větráme, poté dezinfikujeme lavice.

Používáme Ag testy:

Sejoy https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/sejoy-navod-k-pouziti-cj.pdf
Singclean https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/testovani-letak-singclean.pdf
Genrui https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/Genrui-letak.pdf

Výskyt pozitivního výsledku Ag testu se okamžitě hlásí u ZŘ okamžitě. (Žák dostane potvrzení jako žádanku na PCR test.)

Vyplněné seznamy a zbylé testy se odevzdávají u ZŘ až po 1. vyučovací hodině.