Výsledky voleb do školské rady – zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci

Volby do školské rady proběhly ve dnech 18. – 20. 10. 2021.

Celkem bylo odevzdáno  279 volebních lístků, z toho 274 platných a 5 neplatných.

Z navržených kandidátů zastupujících nezletilé a zletilé žáky  byli do školské rady zvoleni Ing. Hana Hurtíková a doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.

 

Kralupy nad Vltavou, 31. 10. 2021

 

Za volební komisi: Šárka Hrušovská