16.5. se třída 5.G účastnila exkurze do Prahy. Účelem celé akce byla ukázat studentům různé pohledy na umění, co vše je umění. Mnoho lidí, naše studenty nevyjímaje, má občas tendence vnímat jako umění pouze obrazy a sochy.

            Proto jsme nejdříve navštívili galerii DOX v Holešovicích. Třída se rozdělila na dvě části a každá šla objevovat jinou cestu. Výstava nám ukázala, že architektuře se oprávněně říká matka umění. Obě prohlídky byly orientované na to, jak jinak můžeme vnímat umění. Protože přeci jenom, zrak má tendence klamat.

            Z Holešovic jsme se vydali na Malou stranu. Zrovna tato část Prahy je umělecké dílo samo o sobě. Kdo nikdy nenavštívil galerii starého města, jakoby nežil. No a přesně proto nás prof. Junášková vzala do galerie Montanelli. Vůči DOXu to byl ohromný kontrast. Nejen rozměry, jelikož Montanelli bylo pár malých místností a DOX bylo vícero budov. Ale největší rozdíl byl v obsahu.

            DOX ‒ vcelku barevná a pozitivní galerie a proti tomu Montanelli ‒ malá a stísněná budova, v níž se nacházely převážně sochy a obrazy. Motivy byly na rozdíl od DOXu velmi negativní. Smrt, bolest, trest. Pár účastníkům se dokonce udělalo nevolno, jiným bylo extrémně nepříjemno v  celých prostorách Montanelli a jiní nadšeně obcházeli všechna vystavovaná díla dokola a nadšeně hltali každý milimetr dřeva a plátna.

            DOX nám ukázal jak vnímat umění i jinak než očima a že umění nejsou jen obrazy. Montanelli nám ukázalo smysl umění. Pobouřit. Ať už negativně či pozitivně, zanechat dlouho trvající dojem. A to obě galerie jistě dokázaly. Proto se celá exkurze dá hodnotit veskrze pozitivně a myslím že za celou 5.G mohu říci, že exkurze po pražských galeriích stála za to.

Pamela Flenderová 5.G