Návštěva jedné z mnoha olomouckých pevností, počítání kašen, prohlídka sídla arcibiskupa a procházka v ZOO i proplutí meandrujícím ramenem Moravy - to je jen část z aktivit, které zažili terciáni na výjezdu do historického města Olomouc. Program připravovali a objednávali sami žáci, jen počasí se nedalo zajistit. Ani déšť nám nepokazil silné zážitky z plavby na raftech. "Bylo nám dobře, protože jsme byli spolu v krásné přírodě u krásného města."