Dvořákovo gymnázium a SOŠE bude pořádat v případě zájmu z řad žáků základních škol 

přípravné kurzy na přijímací zkoušky na čtyřleté studium pro školní rok 2022/23.

Kurz matematiky začne ve středu 3. listopadu 2021 a cena je 1 500 Kč, kurz českého jazyka začne ve čtvrtek 4. listopadu a cena je 750 Kč. Přihlásit se můžete na oba kurzy, nebo jednotlivě prostřednictvím formuláře: https://forms.gle/qF6EizivV1mAAg5t5

Přihlášky se přijímají od 1. 10. 2021 pouze přes formulář, nikoliv telefonicky či emailem.

Kurz matematiky se bude konat vždy ve středu od 16.00 do 17.40 hodin jednou za 14 dní, kurz českého jazyka od 15.15 do 16.00 hodin jednou za 14 dní. Podrobnější rozpis kurzu najdete v přílohách.

Hygienická opatření

Účastníci kurzů jsou z různých škol, proto musí po celou dobu kurzu mít zakrytý nos a ústa respirátorem a dodržovat platná hygienická nařízení.

Absence na kurzu

Pokud se účastník nemůže zúčastnit lekce prezenčně (např. z důvodu nemoci, karantény), může si od lektora vyžádat zaslání pracovních materiálů k dané lekci. Kurz matematiky vede Mgr. Jiřina Bagalová bagalova@dgkralupy.cz a kurz českého jazyka vede Mgr. Pavel Rynt rynt@dgkralupy.cz

 

Pro přijímací zkoušky na osmileté gymnázium naše škola přípravné kurzy nepořádá.

Důležitý dodatek k přípravným kurzům:

V případě uzavření školy budou kurzy probíhat distančně.

Kurz se otevře při minimálním počtu 10 zájemců - žáků.

Maximální kapacita kurzů je 50 žáků.

Pokud se přihlásí více než 25 žáků, budou rozděleni na 2 skupiny.

Platbu (matematika 1 500 Kč, český jazyk 750 Kč) prosím proveďte do 31. 10. 2021
na účet 19-233220207/0100, variabilní symbol: 1111
Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno a příjmení žáka, který bude kurz absolvovat.

Celková cena pro oba kurzy 2 250 Kč.

Prosíme, nezapomeňte uhradit kurzovné do zahájení kurzů.

Při neotevření kurzu se kurzovné automaticky vrátí na účet, ze kterého byla platba uskutečněna.

Kurz bude zahájen 3. a 4. 11. 2021 v budově Dvořákova gymnázia (Dvořákovo nám. 800, Kralupy nad Vltavou) v učebně 01.

Všem žákům přejeme úspěšné přijímací zkoušky v roce 2022!

 

Mgr. Eva Popová

zástupkyně ředitele
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická
v Kralupech nad Vltavou