Od 15. do 26. dubna 2019 se uskutečnil první ročník Dnů Země v režii studentů Dvořákova gymnázia a střední školy ekonomické v Kralupech nad Vltavou. Ti si připravili opravdu pestrý program od promítání filmů až po úklid samotných Kralup.

V úterý i ve středu mohli občané Kralup a okolí navštívit promítání filmů, které se týkaly ekonomických problémů či životního prostředí. V pohodlí KASSu měli možnost si vychutnat popcorn z vlastní krabičky a shlédnout naučný snímek o cirkulární ekonomice, plýtvání potravinami nebo o vakcinaci dětí. Bylo doopravdy z čeho vybírat.

Čtvrteční program podporoval sportovního ducha a nadaci Kola pro Afriku, která pomáhá dětem v rozvojových zemí tím, že jim dováží kola, aby si urychlili někdy i dvanácti kilometrovou cestu do školy. Vybrané peníze z běhu se využijí na zaplacení transportu materiálu. Celé odpoledne plynulo v přátelském duchu a příjemné atmosféře. Organizační tým pohostil účastníky domácím občerstvením, pomohl jim se rozcvičit a seznámil je s myšlenkou Kol pro Afriku.

V pátek proběhl úklid Kralup, při kterém se uklízeči přemohli a sebrali odpad i ze špatně přístupných míst. Několik pytlů s odpadky se poté samozřejmě roztřídilo. Následovala grilovačka, jež zakončila poměrně povedený první ročník této akce a stala se jakousi odměnou pro zúčastněné a organizační tým, bez kterého by nic nemohlo proběhnout.

My, studenti DG a SOŠE, rozhodně plánujeme v pořádání Dnů Země pokračovat, neboť je stále co zlepšovat. Doufáme, že jste si akci užili a že nás poctíte návštěvou i v následujících letech.

Akci finančně podpořilo město Kralupy nad Vltavou a Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia o.p.s.

 

Veronika Beníšková a Kateřina Mašková