(rozvrh platný od 11.11.2021)

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická  5.G  (Šenová Inka)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

Tv (Dív)
Kel
(52)

Fy
Vm
(27)

De
Ks
(24)

Cj
Bat
(02)

Hv (Hv)
Hr
(H)

Hv (Hv)
Hr
(H)

 

S: Fy (Fy1) Vm (28)

S: Fy (Fy1) Vm (28)

S: Ch (Fy2) Kp (09)

S: Ch (Fy2) Kp (09)

Tv (Chl)
Mr
(51)

Vv (Vv)
Jk
(A)

Vv (Vv)
Jk
(A)

L: Ch (Fy1) Kp (09)

L: Ch (Fy1) Kp (09)

L: Fy (Fy2) Vm (28)

L: Fy (Fy2) Vm (28)

 
Ú
t

 

Aj (Aj1)
Sik
(24)

Nj (Nj)
Šn
(30)

Cj
Bat
(24)

Cj
Bat
(24)

If (It1)
Po
(17)

If (It1)
Po
(17)

 

S: Bi (Fy2)
Jun
(26)

S: Bi (Fy2)
Jun
(26)

Aj (Aj2)
Vech
(42)

Fj (Fj)
Vi
(24)

If (It2)
Kb
(16)

If (It2)
Kb
(16)

L: Bi (Fy1)
Jun
(26)

L: Bi (Fy1)
Jun
(26)

 
S
t

 

Nj (Nj)
Šn
(30)

Zsv
Sak
(05)

Tv (Dív)
Kel
(51)

Ma
Kr
(24)

Ch
Kp
(08)

 
 
-- TH --

     

Fj (Fj)
Vi
(05)

Tv (Chl)
Mr
(52)

 
Č
t

 

Ma
Kr
(24)

Fy
Vm
(27)

Ch
Kp
(08)

Cj
Bat
(05)

Nj (Nj)
Šn
(30)

 

Zsv
Sak
(24)

Ze
Šn
(24)

Bi
Jun
(25)

Fj (Fj)
Vi
(24)

 
P
á

 

De
Ks
(24)

Aj (Aj1)
Sik
(43)

Ze
Šn
(24)

Bi
Jun
(25)

Aj (Aj1)
Sik
(43)

Ma (Aj1)
Kr
(24)

     

Aj (Aj2)
Vech
(42)

Ma (Aj2)
Kr
(24)

Aj (Aj2)
Vech
(43)

Zpracováno v systému Bakaláři