Suplování

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

08

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Knoppová Zora

5.hod

změna

Ch

5.G

(05)

 
 

6.hod

změna

Ch

6.G

(01)

 
 

8.hod

změna

Cs

8.G (Cs)+

(02)

 
 

9.hod

změna

Cs

8.G (Cs)+

(02)

 

Nováková Renáta

0.hod

změna

Ch

3.A

(01)

 
 

1.hod

změna

Ch

2.A

(01)

 

Změny v rozvrzích tříd:

2.A

1.hod

Ch

 

(01)

změna

Nováková Renáta

 

3.A

0.hod

Ch

 

(01)

změna

Nováková Renáta

 

4.A

8.hod

Cs

Cs

(02)

změna

Knoppová Zora

 
 

9.hod

Cs

Cs

(02)

změna

Knoppová Zora

 

5.G

5.hod

Ch

 

(05)

změna

Knoppová Zora

 

6.G

6.hod

Ch

 

(01)

změna

Knoppová Zora

 

8.G

8.hod

Cs

Cs

(02)

změna

Knoppová Zora

 
 

9.hod

Cs

Cs

(02)

změna

Knoppová Zora