Suplování

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2.B

               

jiný

jiný

 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bartáková Naděžda

 

-

Jun

-

Kel

-

-

-

..

..

 

Hrdinová Markéta

 

Vm

Ob

-

-

-

-

-

..

..

 

Nováková Jana

 

Ja

                 

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

08

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

 

13

         

U

         

27

     

U

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Czechmanová Jaroslava

1.hod

změna

On

2.B

(14)

výměna za 17.10. 6.h-

Němcová Lucie

1.hod

Suplovací pohotovost

 
 

1.hod

odpadá

Hz

2.B

 

změna hodiny

Junášek Milan

2.hod

spojeno (Bar)

Bi

2.G (Aj2)

(25)

 
 

2.hod

změna

Bi

2.G (Aj1)

(25)

 

Kellerová Marie

4.hod

supl. (Bar)

Fy

2.G

(27)

 
 

8.hod

odpadá

Pek

2.B (Aj1)

 

jiný důvod

 

9.hod

odpadá

Pek

2.B (Aj2)

 

jiný důvod

Knoppová Zora

1.hod

změna

Ch

5.G

(01)

 

Koutová Alena

8.hod

odpadá

Uc

2.B (Aj2)

 

jiný důvod

 

9.hod

odpadá

Uc

2.B (Aj1)

 

jiný důvod

Nováková Renáta

7.hod

změna

Ch

1.A

(21)

 

Obručníková Marion

2.hod

supl. (Hr)

Hv

1.G

(H)

 

Vomáčková Jana

1.hod

supl. (Hr)

Hv

2.G

(H)

 
 

3.hod

změna

Fy

2.A

(24)

 
 

5.hod

změna

Ch

4.G

(11)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

7.hod

Ch

 

(21)

změna

Nováková Renáta

 

1.G

2.hod

Hv

 

(H)

supluje

Obručníková Marion

(Hr)

2.A

3.hod

Fy

 

(24)

změna

Vomáčková Jana

 

2.B

1.hod

On

 

(14)

změna

Czechmanová Jaroslava

výměna za 17.10. 6.h-

 

8., 9. hod jiný důvod

2.G

1.hod

Hv

 

(H)

supluje

Vomáčková Jana

(Hr)

 

2.hod

Bi

Aj2

(25)

spojí

Junášek Milan

(Bar)

 

2.hod

Bi

Aj1

(25)

změna

Junášek Milan

 
 

4.hod

Fy

 

(27)

supluje

Kellerová Marie

(Bar)

4.G

5.hod

Ch

 

(11)

změna

Vomáčková Jana

 

5.G

1.hod

Ch

 

(01)

změna

Knoppová Zora

 

6.G

8.hod

Hv

Hv

 

odpadá

 

(Hr)

 

8.hod

Vv

Vv

 

odpadá

 

(Bar)

 

9.hod

Hv

Hv

 

odpadá

 

(Hr)

 

9.hod

Vv

Vv

 

odpadá

 

(Bar)