Tělesná výchova

Úvodní stránka > Učitelé a personál > Tělesná výchova

„Mějte z pohybu radost!"... to je věta, ve které se skrývá hlavní motto výuky tělesné výchovy na naší škole. V dnešní době, kdy se pravidelný pohyb stává stále větší vzácností a chronické civilizační nemoci zasahují stále mladší generace, chceme našim studentům pomoci najít cestu ke zdravému životnímu stylu, respektu a ohleduplnosti vůči vlastnímu tělu. Spolu s vytvořením pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví klademe důraz na prožitek, který sport nabízí. Zažít pocit vítězství nebo i porážky, překonávat hranice vlastních fyzických limitů a nepříjemné pocity spojené s únavou, být v těsném kontaktu s ostatními ve fyzicky náročných situacích - to jsou velmi cenné zkušenosti využitelné v každodenním životě.

Od školního roku 2008/09 umožňujeme studentům s různým stupněm pohybového omezení navštěvovat zdravotní tělesnou výchovu, která by měla přispět k jejich rychlejšímu, částečnému, nebo dokonce úplnému zotavení.

Prostory a vybavení

Výuka tělesné výchovy probíhá na školním atleticko - volejbalovém areálu, ve školních tělocvičnách a využíváme také městská sportoviště, jako např. zimní stadion, plavecký stadion, městskou nebo badmintonovou halu.

Pravidelné akce

Studenti se zúčastňují meziškolních sportovních klání na okresních a krajských úrovních. Součástí výuky jsou samozřejmě lyžařsko-snowboardové výcvikové kurzy a v letních měsících sportovní kurzy.

Další stránky v kategorii