Přírodovědné předměty

Úvodní stránka > Učitelé a personál > Přírodovědné předměty

Člověk je součástí přírody. Z přírody vzešel a neustále se k ní vrací. Přírodní podmínky ho ovlivňují a formují a on ovlivňuje a formuje přírodu. Zeměpis, biologie a chemie jsou přírodní vědy, které pomáhají lidské společnosti orientovat se v přírodním prostředí a zároveň ho nepoškodit a uchránit pro příští generace.

Zeměpis studentům otevírá brány do světa, pomáhá jim orientovat se v současném světě, pochopit problematiku regionů, analyzovat geopolitickou situaci, vysvětlit přírodní katastrofy i divy světa.

Biologie vytváří pozitivní vztah k přírodě, učí být zodpovědným za své zdraví a uvážlivě využívat přírodní zdroje.

Kdo chce rozumět modernímu světu, musí rozumět chemii, jejím nástrahám i její nepostradatelnosti.

V těchto předmětech nejde jen o vědomosti, ale především o hledání a objevování, o vztahy, příčiny, následky různých jevů nebo procesů. Tyto předměty vedou k samostatnému experimentování, vyvozování závěrů a docenění dopadů na přírodu.

Vedeme k hledání odpovědí na otázky

  • Co to je?
  • Proč to tak je?
  • Mohlo by to být jinak?
  • Kde to zjistím?
  • Kde to mohu použít?
  • Neublíží mi to?

Prostory a vybavení

Výuka probíhá v odborné učebně zeměpisu, biologie, chemie, v laboratořích, na školní zahradě, v muzeích a v terénu.

Pravidelné akce

Zeměpis

Během roku probíhají besedy a přednášky se zajímavými lidmi, kteří vyprávějí o svých cestovatelských zážitcích. Každoročně připravují studenti 3. roč. Zeměpisného semináře školní kolo zeměpisné olympiády pro své mladší spolužáky. Výuka je doplňována exkurzemi, např. společný výjezd studentů ze 3. ročníku a kvarty do Českého krasu, kde se starší studenti stávají průvodci mladším spolužákům. V posledních letech jsou do výuky zařazovány dokumenty z festivalu Jeden svět i přímá účast na tomto největším festivalu dokumentárních filmů ve střední Evropě.

Biologie

Pod vedením Ing. Brysové a vybraných studentů je vedena Adopce na dálku. Studenti se účastní přírodovědné soutěže Klokan. V rámci výuky navštěvujeme i místní ekologické centrum a přírodně zajímavé lokality kralupského regionu (Hostibejk, Lutovník, Sprašová rokle), kde výuka probíhá přímo v terénu.

Chemie

Každoročně se studenti účastní školního kola chemické olympiády, ze kterého nejúspěšnější řešitelé postupují do dalších kol. Chemický seminář jezdí na exkurzi na VŠCHT.

Další stránky v kategorii