Vitochová Kateřina

Vystudovala obory francouzština a český jazyk a literatura na FF UK v Praze.  Pracovala ve školství (gymnázium, vyšší škola), v neziskovém sektoru a v památkové péči. 

Ve školním roce 2017/18 vyučuje angličtinu v 1. G, 2. G a 3.G a francouzštinu ve 3. G.

Kabinet: areál jazyků
 
Kontakt: vitochova@dgkralupy.eu