Sakalová Libuše

Libuše SakalováAbsolventka Pedf UK obor dějepis - občanská výchova - německý jazyk, na zdejší škole vyučuje od roku 2016 dějepis, německý jazyk, občanskou výchovu a základy společenských věd. V současné době se snaží společně se studenty DG a SOŠE obnovit filmový klub.

Ve školním roce 2017/18 vyučuje předmět Dějepis v 1G, 2G, 6G a 2.B, Německý jazyk v 3G, 7G, Občanskou výchovu v 2G, 3G a Základy společenských věd v 5G, 6G a 3A.