Humanitní předměty

Úvodní stránka > Učitelé a personál > Humanitní předměty

V humanitních předmětech se učíme o člověku a společnosti. Učíme se vidět, jak jedno souvisí s druhým a jakými neviditelnými vlákny je vše propojeno v jednotu.

Osvojení základů společenských věd by mělo usnadnit orientaci ve složitosti světa. Vědomí toho, co formovalo naši kulturu, jak se vyvíjelo lidské myšlení, co a proč se stalo, je důležitým zdrojem poučení pro současnost.

Snažíme se naučit i poučenému, nestrannému a chápavému pohledu do minulosti, abychom porozuměli přítomnosti.

Učíme se rozumět síle slov - jak se jimi dá přesně pojmenovat a postihnout životní realita, ale i jak je možné jimi kouzlit ve světě umění  nebo manipulovat ve světě ideologií a moci.

Učíme se vládnout jazykem tak, aby důstojně reprezentoval nejen naši osobnost, ale i kulturnost a ducha našeho národa.


Prostory a vybavení

Výuka probíhá v  učebnách vybavených počítačem a dataprojektorem, pracovna dějepisu je vybavena interaktivní tabulí.

Pravidelné akce

  • Účast na regionálních kulturních akcích - v rámci výuky je využívána programová nabídka Kralup a okolí, např. Seifertovy Kralupy, Městské muzeum a nabídka pražských divadel.
  • Návštěva Národní galerie - určená pro studenty 3. a 4. ročníků semináře Dějiny umění.
  • Klub mladého diváka - účastní se přibližně 50 studentů, kteří během školního roku navštíví šest divadelních představení.
  • Recitační soutěž - vítězové školního kola se účastní recitační přehlídky v rámci Seifertových Kralup a tradičně tam dosahují pěkných výsledků.
  • Dějepisné soutěže
  • Exkurze

Další stránky v kategorii