Nováková Jana

Jana Nováková

 

Absolventka PedF UK v Praze,  obor matematika a základy techniky pro II. a III stupeň škol. Na škole začíná učit ve třídě 1.G Hejného metodou. 

 

V letošním školním roce vyučuje matematiku ve třídách 1.G, 4.G, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a informatiku v 1.G a 1.B.