Kusák Radim

 Vystudoval učitelství matematiky a fyziky pro střední školy na MFF UK. Kromě výuky na střední škole se věnuje tvorbě webových stránek a konzultacím ohledně moderních technologií.

Radim Kusak