Exaktní předměty

Úvodní stránka > Učitelé a personál > Exaktní předměty

Slavný přírodovědec Charles Darwin kdysi prohlásil, že lidé, kteří si osvojili principy matematiky, mají o jeden smysl více než obyčejní smrtelníci. Proč si to myslel? Možná proto, že matematické metody jsou absolutně přesné. Umíme-li je používat, můžeme se na ně spolehnout za všech okolností. Matematické poznatky jsou stálé, neměnné - např. Pythagorova věta bude platit vždy.

V ostatních přírodních vědách tomu tak není.

Například ve fyzice, v oboru, který je s matematikou nejvíce spřízněný, se poznání během staletí upravovalo a zpřesňovalo. Fyzika nám nabízí k pochopení stále lepší zákony, kterými se řídí život na Zemi i v celém Vesmíru.

Díky velkému rozvoji matematicko-fyzikální vědy mohl vzniknout svět počítačů a výpočetní techniky, bez nichž si moderní společnost neumíme představit.

V těchto předmětech jde nejen o to naučit se předepsané pojmy a postupy řešení úloh, ale ještě více o rozvoj schopnosti pochopit různé struktury, o rozvoj logického myšlení, argumentace, vzájemné komunikace, kritického myšlení.

Vedeme k hledání odpovědí na otázky

  • Proč tomu tak je?
  • Lze to dokázat?
  • Jak se o tom přesvědčíme?
  • Nedá se to vymyslet jinak?
  • Kde to mohu použít?

Prostory a vybavení

Výuka těchto předmětů probíhá v audiovizuálně vybavené učebně fyziky a laboratoři, vybudované před několika lety díky sponzorskému daru Norského království, ve třech nových učebnách výpočetní techniky s padesáti počítači, popřípadě v každé třídě školní budovy, neboť všechny prostory školy jsou pokryty sítí wi-fi, ve všech učebnách jsou počítače a dataprojektory.

Volnočasové aktivity

Již několikátým rokem je otevřen kroužek programování a Lego robotů pro všechny zájemce.

Další stránky v kategorii