Bouchner Jan

Jan Bouchner

Na DG působí osmým rokem a vyučuje zde dramatickou výchovu a informatiku. Zabývá se využitím digitálních technologií ve výuce, ale také herectvím, režií a dramaturgií, je autorem několika divadelních her. Připravuje studenty na soutěže a příjmací řízení na umělecké školy.

Dramatickou výchovu vyučuje ve třídách: 1.G, 2.G, 4.G

Informatiku vyučuje ve třídách: 3.G, 4.G,