Estetické výchovy

Úvodní stránka > Učitelé a personál > Estetické výchovy

Umění je nedílnou součástí lidské kultury, všichni jsme jejími konzumenty i spolutvůrci. Je to způsob komunikace o tom, co si lidé o různých věcech myslí, jak je osobně vnímají, co v souvislosti s nimi cítí. Hudební, výtvarná a dramatická výchova poskytují příležitost zkoumat svět kolem jinak než jen převážně rozumem... Jsou důležitým protipólem většiny ostatních předmětů. Součástí výuky je příprava hudebních akcí školy, drobných divadelních tvarů, oživování prostoru školní budovy, péče o přátelské vztahy ve třídě a rozvoj schopnosti spolupráce.

V těchto předmětech jde o to vnímat všemi smysly, prožít si na vlastní kůži, tvořit, najít metaforu, vzít v úvahu souvislosti, pochopit, ozvláštnit, „číst mezi řádky", vyzkoušet si techniku, sdělit myšlenku, najít originální způsob, improvizovat, dotknout se podstaty, společně něco vymyslet, zazpívat nebo zahrát, předvést...

Vedeme k hledání odpovědí na otázky

  • Líbí se mi to?
  • Jak to na mě působí?
  • Jak tomu rozumím?
  • Kdy jsem zažil/a něco podobného?
  • Jak to zobrazím?
  • Co tím chci sdělit?

Prostory a vybavení

Hudební výchova probíhá v audiosále se zvukovou aparaturou a kobercem. Výtvarná výchova v ateliéru nebo v keramické dílně s pecí a dramatická výchova v audiosále nebo běžné třídě.

Pravidelné akce

Studenti se zúčastňují hudebních a výtvarných soutěží, organizují hudební akce (Musicfest,vánoční akademie...)

Volnočasové aktivity

Studenti s hlubším zájmem o některý z uměleckých oborů mohou navštěvovat kroužky vedené pedagogy školy, jako jsou např. Pěvecký sbor, Výtvarný kroužek, Keramický kroužek, Dramatický kruh, Divadelní kroužek, Fotografický kroužek (vede Zora Knoppová)

Kontakt

Telefon:
315 617 825
Kabinet:
kabinet, suterén vlevo
E-mail:
hrdinova(zav)dgkralupy.cz

Další stránky v kategorii

Studijní materiály

Nezařazené