Ekonomické předměty

Úvodní stránka > Učitelé a personál > Ekonomické předměty

Ať chceme nebo nechceme, ekonomická realita nás provází celým životem a každý z nás, i když není ekonom, se s ní musí potýkat. Proto v ekonomických předmětech pomáháme studentům jejich znalosti ekonomické reality utřídit, prohloubit a vzájemně je propojit tak, aby je mohli používat v praxi na pozicích ekonomů, účetních a asistentek, ale také při studiu na VŠ a VOŠ. Velký důraz klademe na praktickou část výuky ekonomických předmětů. Kromě exkurzí, odborné praxe a projektových dnů podporujeme především činnost našich fiktivních firem. Ve školním roce 2011/2012 na škole pracovala jedna fiktivní firma - Safety Way, s. r. o., která se zabývala výrobou a prodejem silničních zařízení např. semaforů. 

Nepředkládáme našim studentům „hotové" informace, ale chceme, aby se studenti ptali a sami se pokoušeli odpovědět na otázky: „Proč tomu tak v ekonomice je?", „Jaký vliv má určitý ekonomický jev na mě a na ostatní obyvatelstvo naší země?", „Kdo a jak může určitou ekonomickou situaci nebo jev změnit nebo ovlivnit?" apod. Každý ekonomický předmět na tyto otázky odpovídá z jiného úhlu, ale nakonec jednotlivé odpovědi poskládají ucelený pohled na ekonomickou realitu.

Ve školním roce 2011/2012 pokračovaly zahraniční odborné praxe v rámci grantu Leonardo da Vinci. Pět studentů absolvovalo praxi v Berlíně a čtyři studenti v Londýně. I v novém školním roce se budou opět tyto zahraniční praxe realizovat.

V letošním školním roce jsme se na základě zájmu studentů vrátili k výuce volitelných předmětů Marketing a management ve 3. ročníku a Bankovnictví a Podnikání v praxi ve 4. ročníku. Studenti 3. ročníku si navíc mohli vybrat volitelné předměty Cestovní ruch a Fiktivní firma. Právě výukou volitelných předmětů realizujeme praktické procvičování teoretických znalostí a prohlubování dovedností, které studenti získali v základních odborných předmětech (Ekonomika, Účetnictví, Daně a pojištění a Písemná a elektronická komunikace).

Prostory a vybavení

Pro výuku ekonomických předmětů využíváme kmenové učebny jednotlivých tříd a počítačové učebny. Výuka fiktivních firem probíhá v učebně nově vybavené kancelářským nábytkem.

Pravidelné akce

  • Školní kola ekonomické soutěže, soutěže v PEK a účetnictví
  • Pravidelná účast v krajských a celostátních kolech soutěží
  • Účast fiktivních firem na veletrzích fiktivních firem

Další stránky v kategorii