Novotná Andrea

NovotnáPo státní jazykové zkoušce z anglického jazyka působila dva roky v zahraničí jako delegát cestovního ruchu. Od roku 2000 vyučuje anglický jazyk se zaměřením na mezinárodní zkoušky FCE a CAE. Je absolventkou Univerzity Jana Amose Komenského v oboru andragogika.

Ve školním roce 2017/2018 vyučuje anglický jazyk v 1.A, 6.G, 7.G, 8.G, 4.A, 4.B.