Janoš Robin

Je absolventem sportovního gymnázia Nad Štolou a posléze washingtonské University of the District of Columbia. Praxi sbíral již v USA na Wilson High School a Bruce-Monroe Elementary. V Česku působil na vinohradské ZŠ Londýnská, odkud přešel na kralupské gymnázium. Zde ve školním roce 2016/17 vyučuje angličtinu (3.A, 3.B, 4.B, 1.G, 8.G + semináře připravující k maturitní zkoušce) a tělocvik (3.A a 3.B). Zaštiťuje organizaci kroužků a klubů při DG, řídí studentskou florbalovou ligu a koordinuje výměnný program s německým Rottweilem pro studenty tercie a kvarty. Je pyšným třídním 3.A.

Kontakt

Telefon:
315617833
Kabinet:
areál jazyků, zadní schodiště
E-mail:
robin.janos(zav)dgkralupy.eu

Studijní materiály

Nezařazené