Janoš Robin

Je absolventem sportovního gymnázia Nad Štolou a posléze washingtonské University of the District of Columbia. Praxi sbíral již v USA na Wilson High School a Bruce-Monroe Elementary. V Česku působil na vinohradské ZŠ Londýnská, odkud přešel na kralupské gymnázium. Zde ve školním roce 2017/18 vyučuje angličtinu (4.A, 2.B, 2.G, 3. ročník Aj12 + seminář připravující k maturitní zkoušce na SOŠE), tělocvik a sportovní hry (4.A, 8.G a 4.B). Zaštiťuje organizaci kroužků a klubů při DG, řídí studentskou florbalovou ligu a koordinuje výměnný program s německým Rottweilem pro studenty tercie a kvarty. Je třídním 4.A.

Kontakt

Telefon:
315617833
Kabinet:
areál jazyků, zadní schodiště
E-mail:
robin.janos(zav)dgkralupy.eu

Studijní materiály

Nezařazené