Cizí jazyky

Angličtina je na naší škole jazykem, který studují všichni studenti povinně. Není ani divu - je světovým dorozumívacím jazykem i jazykem písní a filmů. Francouzštinu, němčinu nebo ruštinu, tedy nejrozšířenější jazyky našeho geografického pásma, si jako druhý cizí jazyk mohou vybrat studenti víceletého gymnázia od tercie, ve čtyřletém cyklu od 1. ročníku. V současné otevřené Evropě je možnost komunikovat alespoň ve dvou jazycích vždy vítaná a otevírá dveře k lepšímu a zajímavějšímu zaměstnání, k dalšímu studiu či k navázání osobních přátelství.

V rámci výuky jazyka chceme vést k sebevědomému vystupování, odvaze komunikovat a aktivně se do komunikace v cizím jazyce také zapojovat. Nejde jen o pouhé „biflování" slovíček či gramatiky, ale především jde o schopnost naučené správně použít v praxi. Studentům s hlubším zájmem o anglický jazyk nabízíme semináře, v rámci kterých se mohou připravit na složení mezinárodní jazykové zkoušky.

Snažíme se, aby naše hodiny byly pestré a zajímavé. Používáme nejnovější učebnice sestavené podle moderních požadavků na komunikaci v cizím jazyce, které vedou studenty k možnosti složit v průběhu studia mezinárodní jazykovou zkoušku z daného jazyka. Využíváme také různý doplňkový materiál, který máme k dispozici (poslechy, videa, simulace situací, kvalitní slovníky apod.). Nedílnou součástí hodin angličtiny se stala práce s časopisy Gate a Bridge. Studentům je k dipozici také malá školní knihovna, kde si mohou vypůjčit zjednodušenou četbu. Vybírat mohou ze šesti úrovní náročnosti.

Prostory a vybavení

Výuka cizích jazyků probíhá nejen v tzv. areálu jazyků a v jazykové učebně „ve věži", ale i v kmenových třídách.

Jazykový areál si vyzdobili sami studenti - na zdech jsou motivy typické pro anglicky a francouzsky mluvící země, takže tu najdete např. Big Ben, Eiffelovu věž či pro Anglii typickou červenou telefonní budku, to vše doplněno řadou anglických a francouzských citátů. V učebnách máme různé výukové plakáty a nástěnné mapy, které se snažíme při výuce aktivně využívat. Nedílnou součástí výzdoby areálu jazyků jsou i plakáty, které slovem i obrazem zpracovávají zážitky studentů při výjezdech do zahraničí.

Pravidelné akce

  • Anglické divadlo - navštěvujeme interaktivní anglicky hrané divadlo, které pro školy pořádá společnost The Bear Company. Jednotlivá představení se inspirují buď anglickou gramatikou, nebo britskou historií. Nespornou výhodou a studenty velice oblíbenou součástí je i možnost aktivního zapojení do představení a možnost osobně hovořit s herci.
  • Studijní a poznávací zájezdy - součástí je intenzivní jazykový kurs v zahraničí nebo cestování zaměřené na poznání dané země a s ním spojenou komunikaci v cizím jazyce.

Další stránky v kategorii