Cesta k novému švp

Úvodní stránka > Studium > Výuka > Cesta k novému švp

1. krok - Rodičovská anketa

Na jarních  třídních schůzkách 2014 jsme požádali rodiče o vyplnění ankety. Mnohokrát všem, kteří odpověděli, děkujeme. Je to pro nás velmi cenná zpětná vazba, se kterou budeme pracovat.
V přiloženém souboru se můžete seznámit s rámcovými výsledky rodičovské ankety. Odpovědělo na ni 227 respondentů.

2. krok - Konference o vzdělávání

 17. června proběhla v naší tělocvičně malá konference o vzdělávání. Přednášejícími hosty byli: pan Ondřej Šteffl - ředitel společnosti Scio - matematik a sociolog, který vývoj školství ve světě dlouhodobě sleduje, pan Vít Beran - ředitel ZŠ Kunratice, velmi uznávaný odborník v oblasti řízení školy i vyučovacího procesu, paní Jana Straková, vysokoškolská učitelka, expertka věnující se mimo jiné výzkumu ve vzdělávání, Matouš Bičák a Filip Mašek, absolventi Gymnázia Přírodní školy. K nim se přidali studenti naší školy Anička Skácelová a Honza Hloušek, kteří se vrátili z ročního studijního pobytu z amerických škol. Své zkušenosti „ze světa" velmi dobře prezentovali.

Posluchače nejvíce zaujalo vystoupení studentů z Přírodní školy - chtěli nám toho o své škole říci co nejvíce - což je dobrý důkaz toho, že do ní chodili opravdu rádi. Ondřej Šteffl tradičně vzbudil reakce různého druhu - většinu posluchačů zaujal a přinutil k přemýšlení, někteří jeho postřehy a myšlenky naopak naprosto odmítají. Je tomu tak: hledání odpovědí na problémy současného školství a škol u nás i ve světě je velmi rozmanité a někdy vzbuzuje vášně. Pan ředitel Beran zaujal především učitele i rodiče představením toho, o co usilují na ZŠ Kunratice - např. mentorského systému. Jana Straková prezentovala výsledky ze svých výzkumů - čísla, která vzbuzují údiv a generují otázky směřující ke způsobu života naší společnosti, tedy nejen k problémům našeho vzdělávacího systému. Například proč si lidé v ČR oproti jiným zemím tak málo navzájem důvěřují.

Diskuze, která po prezentacích následovala přinesla mnohdy zajímavé otázky i odpovědi, na druhou stranu bylo patrné, že účastníci konference nejsou zvyklí takto veřejně diskutovat. Dotazů a aktivity bylo méně, než jsem čekal, vzhledem velikému myšlenkovému potenciálu a zkušenostem pozvaných odborníků i entusiasmu pražských i našich studentů.

Drtivá většina účastníků se však shodla na tom, že konference byla kvalitní, zajímavá, podnětná, měla smysl a její celkový průběh si žádá pokračování.

Zpětnou vazbu z konference najdete http://goo.gl/4MIiRl.

Video z konference: http://youtu.be/KRFYzn8zuHk.