První ročník školní soutěže DG Point byl velmi úspěšný!

Ilustrační obrázek

První ročník soutěže DG point

Na začátku předešlého týdne proběhla pod vedením sexty akce inspirovaná soutěží Prezentiáda s názvem DG Point.

Během dvou dní jsme si vyslechli mnoho prezentací tematicky zaměřených třemi směry: Kdybyste mohli uvést v platnost nějaké nové zákony, jaké by to byly?, Jaký je tvůj nejoblíbenější citát? a Neobvyklá zaměstnání. Zde je jistě na místě poděkovat porotě - krom spravedlivého rozhodování a velmi užitečné zpětné vazby každému týmu totiž věnovala každému týmu absolutní pozornost. To se samozřejmě od fundovaných porotců očekává, ovšem v tomto případě se jednalo o zhruba stovku prezentujících a několik desítek prezentací (přesněji řečeno třicet sedm).

Do druhého kola soutěže měly původně moci postoupit pouze první ročníky čtyřletého gymnázia a Obchodní akademie spolu s kvintou, ale vysoké výkony sekundánů přiměly porotu i organizátory, aby postupující prezentace byly vybrány i z této třídy.

Že neudělali chybu, dokazuje i to, že jedna trojice z této třídy, tým tvořený Marií Hantychovou, Alexandrou Horákovou a Anežkou Malínskou nazvaný MARSHA, se umístila na bronzové příčce. Druhé místo obsadili kvintáni, Kryštof Kuptík, Jan Mareš a Adam Basl ze skupiny Switch. Na zlatý stupeň vítězů se postavili Snílci z 1. A, Adéla Štorková, Jan Nezbeda a Karel Schejbal. Porota ocenila čestným uznáním za precizní projev Adélu Štorkovou a taktéž tým z kvinty Lost Retardos. Uznání za odbornost si odnesla skupinka Oreo z 1. B.

O zdárném průběhu a zároveň o práci, jež na soutěži byla odvedena, vypovídá jistě i fakt, že třída 6. G velmi stojí o pořádání i příštího ročníku. Díky zkušenostem, které jsme si odnesli, a důkladné reflexi věříme, že další ročník proběhne hladčeji i příjemněji pro všechny strany, a už se těšíme na příští soutěžící.