Přednášky o vysokých školách 2.3. 2018

Štítky:

Ilustrační obrázek

 Během odpoledne 2. 3. se z několika tříd linuly hlasy, které tu už dlouho nikdo neslyšel. Studentský parlament totiž pozval několik studentů vysokých škol, kteří byli, někteří ještě docela nedávno, našimi spolužáky, aby rozšířili naše povědomí o možnostech, které máme, až budeme ve čtvrtém ročníku podávat přihlášky na VŠ.

 

 V první části programu jsme přivítali Karolínu Daňkovou, loňskou maturantku, která dlouho váhala nad medicínou, ale nakonec nastoupila ke studiu Molekulární biologie na Karlově univerzitě. V další třídě se o právnické fakultě (též na UK) rozhovořil František Hánl.

 

 Po první polovině následovala přestávka, kterou všichni využili k načerpání energie, případně k výměně již získaných zkušeností.

 

 Ve druhé části jsme měli přednášky tři. Z Univerzity Karlovy jsme se nevzdálili, pouze jsme změnili fakulty i obory. Se studiem speciální pedagogiky nás seznámilo duo Hana Kálalová a Tereza Černá. Ve vedlejší třídě proběhla prezentace o fakultě informačních technologií na ČVUTu, vedená Janem Pokorným.

 

 Marketingovou  komunikaci a PR představil Filip Janouch. Během svého projevu zdůraznil několik dovedností, jež by nás podle něj mělo gymnázium naučit nejnutněji. Zmínil logické myšlení, obecný společenskokulturní přehled a znalost cizích jazyků. Do praktického života patří toto jistě mezi podstatné, ale podle mě v seznamu chybí ještě (minimálně) kritické myšlení. V dnešní době časté omezenosti, neinformovanosti a lenosti obzvlášť.

 

 Na to, že se akce konala v pátek odpoledne, měla každá beseda velmi slušnou účast. Navíc tento čas vskutku “oddělil zrno od plev”, takže přednášející měli práci usnadněnou příjemnou atmosférou, kterou spoluvytvářeli oni i naši současní spolužáci. Naši vysokoškoláci si, stejně jako studenti gymnázia i organizující Studentský parlament, zaslouží velký dík.

 

Marie Měkotová 


Fotografie