Hanin kufřík

Štítky:

Ilustrační obrázek

Ve středu 28. února se naše třída 2.B vydala na exkurzi do Židovského muzea v Praze. Po vyřešení nejasností, kde se vzdělávací centrum vlastně nachází, jsme úspěšně dorazili do cíle. Zde pro nás byl připraven program Hanin kufřík. Nejprve jsme si vyslechli přednášku o 2. světové válce, holokaustu a rodině Hany B. Poté jsme se rozdělili do skupin, seznámili jsme se s osudy dalších židovských dětí a informace pak prezentovali spolužákům. Součástí programu byla i návštěva synagogy, zde museli mít všichni chlapci pokrývku hlavy. Prohlídku jsme zakončili na židovském hřbitově, kde jsme se museli prodírat davy italských turistů. Za odměnu jsme pak dostali rozchod u Paladia.

2.B

Fotografie