Projektový den 1.G

Štítky:

Ilustrační obrázek Dne 16. ledna jsme se sešli ve škole a přečetli si něco o kralupských strašidlech a pověstích o Kralupech. Na ně jsme navázali vyplňováním pracovního listu. Po svačině jsme šli do kralupského muzea, ve kterém byla výstava o tom, jak Kralupy vznikaly a jak zvládali důsledky bombardování.
Prohlíželi jsme si styl oblékání v první republice a k vidění byly i zbraně z 1. a 2. světové války. Dále jsme se přesunuli do hlavní části expozice. Nejzajímavější byla listina, která povyšovala Kralupy na město a byla podepsána Františkem Josefem I.. Po prohlídce hlavní expozice jsme se rozdělili do skupin, kde jsme psali na břidlicové tabulky a na konci skládali puzzle s prvorepublikovými obrázky.
Náš projektový den jsme zakončili výšlapem na Hostibejk a čtením naučných panelů.

Fotografie