Přijímací zkoušky "nanečisto"

Štítky:

Ilustrační obrázek Ve středu 8. února 2017 se koná druhý Den otevřených dveří.
Začíná brzy ráno zkouškami "nanečisto" (- viz podrobněji níže), po nich mohou zájemci navštívit vyučovací hodiny různých předmětů, pak se setkají na besedě s vedením školy, kde jim budou zodpovězeny všechny otázky týkající se studia na naší škole.
Volným pokračováním tohoto Dne otevřených dveří bude čtvrteční (9.2.2017) skvělé divadelní představení studentů našeho gymnázia (v režii manželů Honických), které začne v 18.30 v KaSS Vltava. Na toto představení všechny návštěvníky srdečně zveme.

Přijímací zkoušky "nanečisto" se budou konat ve středu 8. února 2017 v budově školy - Dvořákovo nám. 800, Kralupy n. Vlt.
Uchazeči se dostaví k registraci v přízemí v 7.30, kde zaplatí poplatek ve výši 100 Kč a získají číselný kód důležitý pro vyhlášení výsledků. V 8.00 začíná test z českého jazyka, od 9.00 do 9.15 je přestávka, pak následuje 70 minut test z matematiky a opět přestávka na občerstvení. Od 10.55 do 11.40 budou pro zájemce připraveny ukázkové vyučovací hodiny.
Od 11.45 proběhne v hudebně školy beseda s vedením školy, na které se návštěvníci budou moci ptát na vše, co se týká přijímacího řízení a studia na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou.
Rodiče si mohou vyzvednout děti od 11.45 a podle svého uvážení s nimi buď navštívit výše zmíněnou besedu nebo odejít domů.
Rádi také uvítáme rodiče v prvním patře naší budovy, kde pro ně bude otevřena kavárna.
Zájemci o studium si přinesou svačinu, pohodlné oblečení a obuv, propisovací tužku a rýsovací pomůcky.

Zadávány budou skutečné testy Cermatu a vše bude probíhat velmi podobně, jako při ostrých přijímacích zkouškách. Přihlášení na zkoušky "nanečisto" bylo možné do 31.1.2017.

K vybíranému poplatku:

Ten zahrnuje nakopírované testové otázky s listy pro odpovědi a opravu přijímacích zkoušek "nanečisto". Výsledné pořadí bude do týdne uveřejněno na webu školy a od 15. února si můžete na sekretariátu vyzvednout opravené testy.


Andrej Plecháček, ředitel školy