(rozvrh platný od 6.5.2019)

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická  Hirst Nicholas  

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

     

6.G (Aj2)
Aj
(43)

2.A (Aj1)
Aj
(43)

4.A (Aj12) +
Aj
(41)

4.A (Aj13) +
Aj
(13)

 

2.A (Aj2)
Aj
(42)

 

 
Ú
t

 

                   

 
S
t

 

                   

 
Č
t

 

     

4.A (Aj14) +
Aj
(43)

5.G (Aj1)
Aj
(12)

5.G (Aj2)
Aj
(12)

       

 
P
á

 

 

6.G (Aj1)
Aj
(42)

 

4.A (Aj11) +
Aj
(41)

           

Zpracováno v systému Bakaláři