(rozvrh platný od 6.5.2019)

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická  1.G  (Nováková Jana)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

 

S: Vv (Aj1) Jk (K)

S: Vv (Aj1) Jk (K)

Lit
(06)

Ov
Tu
(04)

Tv (Dív)
Kz
(51)

De
Sak
(04)

 
 
-- o --

   

S: Dm (Aj2) Bou (H)

S: Dm (Aj2) Bou (H)

L: Dm (Aj1) Bou (H)

L: Dm (Aj1) Bou (H)

Tv (Chl)
Kn
(52)

L: Vv (Aj2) Jk (K)

L: Vv (Aj2) Jk (K)

 
Ú
t

 

 

Tv (Dív)
Kz
(51)

Bi
Jun
(25)

Ze
Ja
(24)

Ma
Nva
(04)

Lit
(04)

 
 
-- o --

Fy
Kus
(04)

   

Tv (Chl)
Kn
(52)

 
S
t

 

 

Ce
(01)

Ma
Nva
(04)

De
Sak
(04)

Aj (Aj1)
Kří
(04)

S: Fy (Aj1)
Kus
(28)

Tv (Dív)
Kz
(51)

 
 
-- o --

   

Aj (Aj2)
Vi
(43)

L: Fy (Aj2)
Kus
(28)

Tv (Chl)
Kn
(52)

 
Č
t

 

 

Bi
Jun
(25)

Hv
Hr
(H)

Ce
(05)

Ma
Nva
(04)

Fy
Kus
(04)

 
 
-- TH --

     

 
P
á

 

 

Ze
Ja
(04)

Ma
Nva
(04)

If (Aj1)
Nva
(15)

If (Aj1)
Nva
(15)

Aj (Aj1)
Kří
(43)

Aj (Aj1)
Kří
(43)

 
 
-- o --

   

Aj (Aj2)
Vi
(04)

Aj (Aj2)
Vi
(04)

If (Aj2)
Nva
(15)

If (Aj2)
Nva
(15)

Zpracováno v systému Bakaláři