(rozvrh platn od 4.3.2019)

Dvokovo gymnzium a Stedn odborn kola ekonomick  4.B  (Kellerov Marie)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

 

Ma
Nva
(30)

Uc
H
(13)

Pek
Kel
(17)

Ek
H
(12)

Aj (Aj13) Jun (23)

Aj (Aj13) Hi (13)

 
 
-- o --

PC
Kb
(17)

PC
Kb
(17)

Aj (Aj14) Vech (21)

Aj (Aj14) Vech (21)

Aj (Aj15) K (43)

Aj (Aj15) K (43)

Aj (Aj12) Hi (41)

Aj (Aj12) Sik (23)

 

t

 

 

Cj
Ho
(30)

Cj
Ho
(30)

Ma
Nva
(30)

Nj
n
(30)

Ek
H
(13)

Ek
H
(13)

 
 
-- o --

Po (Pp)
B
(16)

Po (Pp)
B
(16)

 
S
t

 

 

Uc
H
(13)

Ek
H
(13)

Cj
Ho
(13)

Ma
Nva
(30)

 
 
-- o --

Nj
n
(30)

     

 

t

 

 

Ms (Mv)
Kr
(21)

Ms (Mv)
Kr
(21)

Aj (Aj13) Jun (21)

Uc
H
(15)

Uc
H
(15)

 
 
-- TH --

     

Aj (Aj14) Hi (43)

Saj (Smaj)
Vech
(42)

Saj (Smaj)
Vech
(42)

Aj (Aj15) K (13)

Aj (Aj12) Sik (25)

 
P

 

 

Tv (TV3)
Mr
(mim)

Tv (TV3)
Mr
(mim)

Aj (Aj13) Jun (21)

Pek
Kel
(17)

Cj
Ho
(13)

Nj
n
(13)

 
 
-- o --

   

Aj (Aj14) Vech (13)

Tv (TV2)
Cz
(mim)

Tv (TV2)
Cz
(mim)

Aj (Aj15) K (42)

Aj (Aj12) Sik (02)

Tv (TV1)
Kn
(mim)

Tv (TV1)
Kn
(mim)

 
 

Zpracovno v systmu Bakali