(rozvrh platný od 11.3.2019)

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická  4.G  (Lulková Marie)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

 

Fy
Kus
(04)

Aj (Aj1)
Vech
(01)

S: Vv (Aj1) Jk (A)

S: Vv (Aj1) Jk (A)

 
 
-- o --

Nj (Nj)
Šn
(30)

Ma
Pa
(01)

Ov
Tu
(01)

 

S: If (Aj2) Bou (15)

S: If (Aj2) Bou (15)

Aj (Aj2)
Vi
(41)

L: If (Aj1) Bou (15)

L: If (Aj1) Bou (15)

Fj (Fj)
Vi
(41)

L: Vv (Aj2) Jk (A)

L: Vv (Aj2) Jk (A)

 
Ú
t

 

 

Ce
Lul
(01)

Lit
Lul
(01)

Ch
Vm
(27)

Hv
Hr
(H)

Ze
Kz
(06)

Bi
Jun
(25)

 
 
-- o --

De
Lul
(01)

 

 
S
t

 

 

S: Ch (Aj1)
Vm
(09)

Lit
Lul
(01)

Ma
Pa
(01)

Td (Tvd)
Cz
(51)

Dm
Bou
(H)

De
Lul
(01)

 
 
-- o --

   

L: Ch (Aj2)
Vm
(09)

Th (Tvch)
Mr
(52)

 
Č
t

 

 

Nj (Nj)
Šn
(30)

Ma
Pa
(01)

Ce
Lul
(01)

Aj (Aj1)
Vech
(23)

Ch
Vm
(08)

 
 
-- TH --

     

Fj (Fj)
Vi
(41)

Aj (Aj2)
Vi
(41)

 
P
á

 

 

Nj (Nj)
Šn
(30)

Ma
Pa
(01)

Td (Tvd)
Cz
(51)

Fy
Kus
(27)

Bi
Jun
(22)

Ze
Kz
(06)

 
 
-- o --

Aj (Aj1)
Vech
(43)

 

Fj (Fj)
Vi
(41)

Th (Tvch)
Mr
(52)

Aj (Aj2)
Vi
(03)

Zpracováno v systému Bakaláři